1. Každá odoslaná prihláška je záväzná. Zaslaním prihlášky zákazník potvrdzuje, že vyplnené údaje sú správne. Ak došlo k chybe pri vypĺňaní údajov, je potrebné informovať organizátora.
 2. Poplatok za vstupné je potrebné uhradiť pred konaním udalosti. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol, ktorý je zákazníkovi zaslaný v e-maile s potvrdením prihlášky.
 3. Ak platba nebola pripísaná na účet organizátora do dátumu konania udalosti, je potrebné, aby zákazník preukázal zaplatenie potvrdením o úhrade bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Po vzájomnej dohode je možné akceptovať aj platby v hotovosti na mieste konania udalosti.
 4. Zákazník je na mieste konania vpustený na udalosť na základe mena osoby, ktorá je uvedená na záväznej prihláške.
 5. Zákazník môže zrušiť účasť bez storno poplatkov najneskôr do 10 kalendárnych dní pred začiatkom udalosti. V prípade neskoršieho odhlásenia bude aplikovaný storno poplatok vo výške 30 % z ceny stornovanej platby.
 6. Vstupenky nie sú viazané na konkrétne osoby a sú prenosné.
 7. Ak sa udalosť z nejakých dôvodov neuskutoční alebo presunie a zákazníkovi nebude vyhovovať náhradný termín alebo miesto, bude mu vrátené vstupné v plnej výške.
 8. Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov.
 9. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu cien a špecifikáciu udalosti.
 10. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, o čom bude zákazník informovaný.
 11. Zákazník dáva súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných udalostiach, obchodných oznámení podľa zák. č. 428/2002 Z. z. a ponuke svojich obchodných partnerov. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať.
 12. Zákazník odoslaním prihlášky na konkrétnu udalosť potvrdzuje, že súhlasí s týmito podmienkami.